Καριέρα


Θα σας ενδιέφερε να εργαστείτε κοντά μας? Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:


  • με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thirstyfruits.gr

  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΤHIRSTY FRUITS, Θέση Μερτικαίικα, Ξυλόκαστρο 20400, Κόρινθος με την ένδειξη: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.